Jumaat, 28 April 2017

Mencela Si Pencela Pemerintah

Mencela Si Pencela Pemerintah

Zaa'idah (B. Qudamah) bertanya kepada Manshur B. al-Mu'tamir:

إذا كنت صائما أنال من السلطان شيئا فقال لا فقلت اذا كنت صائما أنال من أصحاب الأهواء شيئا قال نعم

"Apabila aku berpuasa, bolehkah aku mencela pemerintah?"

Beliau menjawab, "Tidak."


Zaa'idah bertanya lagi, "Kalau begitu, bolehkah aku mencela pengikut hawa nafsu (orang yang mencela pemerintah)?"

Beliau menjawab, "Ya! Boleh." [Hilyatul Auliya', 5/41-42]

Ramai yang tertanya-tanya tentang riwayat ini. Ini bukanlah hadis. Ia adalah kata-kata seorang tabi'in yang bernama Manshur bin Mu'tamir.

Siapakah Manshur Bin Mu'tamir? Adakah beliau seorang yang dipercayai? Kenalilah rahimahullah dengan membaca fakta tentang beliau.


Nasab Dan Keturunan

Abu Ahmad Hakim: "Sungguh datuknya (Abdullah bin Rabi'ah As Sulamy) pernah melihat Nabi, ada pun Manshur adalah seorang tabi'in. Walaupun dia seorang tabi'in dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari para sahabat, dia hanya meriwayatkan hadis dari para tabi'in yang lainnya.


Periwayatan Dan Penyampaian Hadis

Manshur meriwayatkan hadis dari kalangan tabi'in tidak ada periwayatan yang dia ambil dari sahabat. Dia mengambil dari Abi Wail, rabi'I bin hiras, ibrahim an nakho'I, khoitsimah bin Abdurrahman, hilal bin yasaf, zaid bin Wahb, Dzar bin Abdillah, Kuraib, Abi Dhuhae, Abu Sholih bin dzaam, Abi Hazim Al Asyja'I, sa'id bin Zubair, 'Amir Asy syi'bi, 'Abdulloh bin Murroh.

Banyak para tabi'ut tabi'in yang mengambil darinya di antaranya adalah Husein bin Abdirrahman, Ayub As sahtiyani, Sulaiman Al A'Masy, Sulaimin At Taymi (mereka adalah para tabi'in), yang lainnya adalah Ibrahim bin Adham, Fudhail bin 'Iyadh, asbat bin Nashr, Israil, ja'far bin Ziyad Al Ahmar, hasan bin sholih bin Hay, Sufyan bin 'Uyainah, abu 'Awabnah Al wadhah, Jarir bin Abdil Hamid, Salam bin Abi Muthi', Zaidah bin Qudamah, Mufadhdhal bin Muahalhal dan masih banyak yang lagi.

Ketsiqahan Dan Hafalan Hadis

Seorang periwayat hadis pastilah dia dikenali dengan kekuatan hafalan hadisnya, akan tetapi diterima atau tidaknya periwayatan sesorang tidak hanya didasarkan kepada kekuatan hafalan saja, akan tetapi lebih dari itu dia juga harus tsiqah dan bebas dari cacat. Sunguh agama ini dikuatkan dengan indahnya sanad yang bersambung.

Manshur bin Mu'tamir ini adalah salah satu dari para periwayat hadis yang telah berjasa di dalam menyebarkan hadis Rasulullah. Dengan kekuatan hafalan yang dia miliki dia telah menyelamatkan hadis - hadis rasulullah. Inilah komen para ulama tentang kekuatan hafalannya:

1. Berkata Abdurrahman bin Mahdy: "Tidak ada seorang pun di Kufah yang banyak hafalan (hadis) dari pada Manshur".

2. Ibnu mahdi berkata: "Tidak ada di kufah orang yang tsiqah kecuali terdapat pada empat orang iaitu dimulai dari Manshur bin Mu'tamir, Abu Husen, Talhah bin Kuhail dan Amru bin Murroh". Dia menambah: "Manshur adalah yang paling tsiqah di antara mereka".

3. Yahya Al Qohthon berkata: "Manshur adalah seorang yang bagus hafalan hadisnya".

4. Syarik bin Abdulloh: "Aku tidak meragukan sama sekali periwayatan hadis yang diriwayatakan dari Manshur".

5. Yahya bin Ma'in: "Manshur adalah seseorang yang paling faham dalam masalah hukum".

6. Abu Nu'ain Al Mula'i: "Beliau adalah orang yang jujur tidak pernah bohong".

Bahkan tidak pernah dijumpai bahawa beliau menulis satu hadis pun, kerana dia belajar dan menyampaikan hadis dengan hafalannya yang luar biasa.

Dari Syu'bah: "Aku mendengar Manshur bin Mu'tamir berkata: "Aku tidak pernah menulis hadis satu pun", ditambah komentar Abdurrahman bin bin Mahdy: "Tidak ada orang yang lebih hafal Quran dan Hadis melebihi Manshur.""

Takut Kepada Allah

Apa gunanya seorang yang berilmu tinggi akan tetapi dia tidak bertambah takutnya kepada Allah. Tidaklah dikatakan seorang yang alim dengan banyak periwayatan hadis, akan tetapi seseorang itu dikatakan alim apabila dia dengan ilmunya bertambah takut kepada Allah. Firman Allah taala: "Sesungguhnya yang paling takut dikalangan hambaku adalah para ulama.

Manshur bin Mu'tamir ini layak dijadikan qudwah di dalam amalannya sehari-hari. Dia terkenal dengan ruhbanun fil lail wa asadun fin nahar (rahib tatkala malam tiba dan dan singa tatkala siang menggantikan malam). Kerana didorong oleh rasa takutnya kepada Allah 'Azza wa Jalla selama 40 tahun dia tidak pernah meningalkan solat malam. Berkata Kholaf bin Tamim, dari Zaidah: 

"Sesungguhnya Manshur selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan shoum sunnah dan qiyamul lail".

Tidak hanya itu, setiap malam pun dia menangis teresak-esak dihadapan rabil 'alamin seolah-olah dia baru saja membunuh seseorang. Maka dengan wajah kehairanan pernah suatu ketika ibunya berkata kepada anaknya: "Wahai anakku apakah kamu telah membunuh seseorang sehingga kamu menangis sedemikian rupa tatkala solat?" Dia menjawab wahai ibu: "Aku lebih tahu dosa yang telah aku perbuat".

Sibuknya beliau bercengkerama dengan Allah tidak menghalanginya untuk memperbaiki hubungan dengan manusia. Beliau manusia yang seimbang di dalam kehidupan. Seimbang di dalam membahagi waktu untuk Allah dan bermu'amalah dengan manusia lainnya. Berkata Kholaf bin Yamin: "Ketika Subuh tiba……(setelah malamnya dia menangis dihadapan Allah) …..dia mencelak matanya dan menyisir rambutnya lantas dia bermu'amalah dengan masyarakat lainnya.

Ibadah Dan Soum
Khusyuk adalah roh di dalam solat, apa jadi solat yang dihadirkan untuk Allah, akan tetapi di dalamnya rapuh tanpa adanya roh. Khusyuk ini adalah perkara yang paling sulit dikerjakan bagi seorang hamba kecuali bagi mereka yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla.

Dari Abu Ahwas, anak perempuannya bertanya kepadanya: "Wahai ayah di manakah batang pohon yang berada pada rumah itu (maksudnya: rumah Manshur)?".

Ayahnya menjawab: "Wahai anakku itu bukanlah batang pohon, akan tetapi itu adalah Manshur bin Mu'tamir yang sedang solat malam menghadap Rabbil 'alamin."

Abu Bakar bin Iyas berkata: "Aku melihat Manshur apabila berdiri solat dia mengikatkan janggut didadanya".

Abdulloh bin Ajlah berkata: "Aku berpendapat bahawa Manshur adalah orang yang terbaik ketika solat". وكان يخضب بالحناء

Dari al Ahnasy, berkata Abu Bakar: "Kalau sekiranya kamu melihat Manshur bin Mu'tamir, Rabi' bin Rasyid, dan Ashim bin An Najd di dalam perkara solat, mereka semuanya meletakkan jenggotnya dia atas dada mereka (menunjukkan atas khusyu'nya mereka), dan mereka adalah orang yang terbaik didalam solatnya.

Tidak hanya beliau rajin berqiamullail akan tetapi beliau juga rajin dalan mengerjakan puasa, bahkan selama 40 tahun beliau tidak pernah meninggalkan shoum sunnah. Abu bakar bin Iyas berkata: "Manshur adalah orang yang sering qiyamullail (qowwam) pada malam hari dan (showwam) orang yang sering puasa tatkala siang hari.

Berkata 'Ala' bin Salim: "Manshur sering solat malam dihalamannya. Ketika beliau wafat. Ada anak yang bertanya kepada ibunya. "Dimanakah batang pohon yang berdiri dihalaman orang itu? (maksudnya; rumah Manshur), berkata ibu tadi : "Wahai anakku itu bukanlah batang pohon akan tetapi itu adalah Manshur yang berdiri tatkala solat malam".

Sufyan bin 'Uyainah berkata tatkala mengomentari Manshur bin Mu'tamir: كان عمش من البكاء yang artinya hampir-hampir penglihatannya kabur kerana banyak menangis.

Abu Hatim Ar Razy ketika membandingkan antara Al A'masy dengan Manshur: "Al A'masy terkadang berbuat tadlis dalam hadis akan tetapi Manshur tidak pernah melakukannya dan dia lebih tsiqah daripadanya".

Wafat
Tahun 132 H. di tahun inilah Manshur bin Mu'tamir, Ishaq bin 'Abdulloh bin Abu Tholah, Shofwan bin Salim dan Abu Bakr bin 'Amru bin Hazm wafat. Semuanya wafat di Kota Madinah Al Munawwarah.

Jihad
Sufyan bin 'Uyainah : "Ketika Manshur berada di kem perang dia mengganti bajunya dengan baju perang untuk melakukan ribath".

Komentar Ulama

Diberitahukan dari Abdulloh bin 'Adiy al Hafidz dari Abu Nu'aim al Fadhl bin 'Abdulloh bin Mukhlid dari Muhammmad bin 'Ali berkata: berkata Mu'adz dari Yasa' al Jarani: "Sesungguhnya Manshur bin Mu'tamir tidak pernah berkata-kata (bercakap-cakap) ba'da Isya' selama 30 tahun."

Diceritakan dari ibnu 'Uyainah dia bercerita: "Aku melihat manshur bin mu'tamir didalam mimpiku, aku berkata kepadanya: apa yang dilakukan Allah terhadapmu? hampir-hampir sahaja aku menumui Allah dengan amalan sebagaimana amalan nabi. [446-2:المنتظم]

Berkata Sufyan: "Sesungguhnya Manshur berpuasa selama 60 tahun dan solat tahajud pada malam harinya". […..سواء.....]
___________
Rujukan:

1. Siyar a'lam an nubala'


2. Bidayah wan nihayah


3. Tarikh jarhan


4. Al muntadhom


5. Tarikh kholifah


https://www.facebook.com/abuaqif.alaman/posts/1959836010916853


Tiada ulasan:

Catat Ulasan